Fujitsu ČR

 

  1. Hlavní stránka

Fujitsu zásady používání cookies

Náš web využívá tzv. „cookies“, abychom Vás odlišili od ostatních uživatelů našeho webu a získali přehled o tom, jak jej využíváte. Pomáhá nám to vylepšit jak Váš užitek z prohlížení, tak také celkově náš web.

„Cookie“ je malý soubor písmen a čísel, který se uloží ve Vašem prohlížeči nebo na pevném disku Vašeho počítače, pokud s tím budete souhlasit.

O způsobu, jakým cookies používáme, včetně typů a účelů cookies zpracovávaných naším webem, se můžete více dozvědět kliknutím na odkaz pro více informací umístěný na Oznámení o cookies, které se objeví jako banner při Vaší první návštěvě našeho webu. Prostřednictvím Oznámení o cookies můžete (pro vyjmenované účely) přijmout nebo odmítnout využití některých cookies zpracovávaných naším webem. Oznámení o cookies stanoví seznam „zásadních“ cookies, jejichž využití nebudete moci zakázat, aniž byste ztratili přístup k některým nebo všem částem webu.

Poté, co si prostřednictvím oznámení o cookies zvolíte jejich nastavení, získáte přístup k nástroji pro souhlas s cookies na každé stránce webu a při každé jeho následné návštěvě. Kliknutí na nástroj pro souhlas s cookies Vám umožní získat aktuální informace o cookies, které jsou využívány naším webem, a průběžně spravovat nastavení souhlasu s využíváním některých anebo všech cookies.

Více informací o tom, na jakém základě budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které o Vás získáme jakožto o návštěvníkovi našeho webu, a jak chráníme Vaše soukromí a Vaše práva v souvislosti s využitím Vašich osobních údajů, si, prosím, přečtěte v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Máte-li jakékoliv dotazy, komentáře nebo požadavky ohledně našich Zásad používání cookies, kontaktujte nás, prosím.

Tyto Zásady používání cookies jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách Fujitsu, přičemž veškerá předchozí znění těchto zásad pozbývají tímto okamžikem platnost.


Poslední aktualizace: 21. května 2018